Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης του Κοινού

17 Φεβρουαρίου, 2022 – 18:00-20:00

Public Awareness Event, February 17, 2022 – 18:00-20:00

Αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση:

https://zoom.us/j/94997076585?pwd=YzFxdUVnNUZSbW4zMTlVc2RKVmo1UT09

και στο κανάλι του Δ. Ηρακλείου στο YouTube:
https://youtu.be/G5Oy-wPTDME

Ημέρα Ανοιχτής Λειτουργίας

18 Φεβρουαρίου, 2022 – 10:00-16:00

Open day, February 18, 2022 – 10:00-16:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ&ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ