Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της κοινωνίας των πολιτών (ειδικά των νέων ανθρώπων), την προώθηση σχεδίων προστασίας των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της προετοιμασίας τοπικών σχεδίων κλιματικής μετάβασης και του τρόπου οργάνωσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία της κλιματικής μετάβασης.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.