Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για διασφάλιση της  πρόσβασης όλων σε προσιτή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια δηλαδή ενδεικτικά για την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας από νοικοκυριά – επιχειρήσεις – ενεργειακές κοινότητες, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τους επαγγελματικούς χώρους, για την προώθηση των καθαρών μορφών ενέργειας στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.