Heraklion 2030

MISSION 100

Climate – Neutral & Smart City

“Σ ε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον μας, τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητά μας, η ανάγκη για δράση, η ανάγκη να προστατέψουμε το μέλλον μας, είναι πιο έντονη από ποτέ.
Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και θέτει σε κίνηση ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα για τις «100 κλιματικές ουδέτερες πόλεις έως το 2030». Το Πρόγραμμα στοχεύει να επιτύχει, για τις 100 πόλεις που συμμετέχουν, την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από τον επίσημο στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), της οποίας αποτελεί μέρος.

Σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα, για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ηράκλειο επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής. Να προετοιμαστεί έγκαιρα και με σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο, ώστε να προχωρήσει ο ολικός μετασχηματισμός του σε μια σύγχρονη, βιώσιμη, ανθεκτική, συμπεριληπτική και συμμετοχική πόλη, ενεργοποιώντας ψηφιακά και «πράσινα» εργαλεία που θα αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού, θα διαμορφώσουν νέους χώρους-«ανάσα» για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν είναι μια «απλή» διαδικασία. Όμως είναι απαραίτητη και μπορεί να επιτευχθεί με την συνεργασία τοπικών αρχών και φορέων, την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και με σχέδιο που θα περιλαμβάνει απτά οφέλη για όλους -περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά,

Στόχος μας να δημιουργήσουμε νέα ταυτότητα για το Ηράκλειο η οποία θα ενισχύσει ουσιαστικά και την τουριστική ανάπτυξή του, ως μια πόλη, ελκυστική για τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά ευρωπαίους πολίτες, επισκέπτες και τουρίστες, επενδυτές από το εξωτερικό και ψηφιακούς «νομάδες» με άμεσα οφέλη στην τοπική οικονομία.

Σε αυτή τη μεγάλη και φιλόδοξη προσπάθεια, το Ηράκλειο χρειάζεται τους πολίτες του στην πρώτη γραμμή για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Με τη συμμετοχή στη μεγάλη διαβούλευση που θα ξεκινήσει, διαμορφώνουμε όλοι μαζί το «Ηράκλειο 2030: Ζούμε τη ζωή στο πράσινο»!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

“Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στην πρόσκληση Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία – Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» που στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDG’s), καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050, για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι οι 100 τελικά επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Η Αποστολή προτείνεται από το Mission Board της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Μια «ουδέτερη για το κλίμα και έξυπνη πόλη» θα αναζητήσει τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένες τεχνολογίες, έξυπνα δίκτυα, ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, καθώς και αλλαγές στη συμπεριφορά του πολίτη (π.χ. μετακίνηση με ποδήλατο κ.α.).

Πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια από τη βάση προς την κορυφή, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρου του τοπικού οικοσυστήματος

 • Δήμος,
 • Κοινωνία των πολιτών,
 • Αγορά,
 • Επενδυτές,
 • Ακαδημαϊκός χώρος κ.α.
 • και την υποστήριξη από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης

Η δέσμευση των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς καλούνται να διαδραματίσουν διαφορετικούς ρόλους ως

 • πολιτικοί παράγοντες,
 • χρήστες,
 • παραγωγοί,
 • καταναλωτές ή
 • ιδιοκτήτες κτηρίων και μεταφορικών μέσων.

Τα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου ως επιλεγμένη πόλη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα είναι πολλαπλά, ήτοι:

 • οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding), και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα,
 • σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ,
 • σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα δοθούν κίνητρα στην αγορά να κινηθεί προς επενδύσεις που ευνοούν την κλιματική αλλαγή, θα παρουσιαστούν ολιστικές λύσεις που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα προωθηθούν έξυπνες τεχνολογίες, πλατφόρμες δεδομένων και μοντελοποίηση αστικών συστημάτων για την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση των αστικών κέντρων.

Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργία εφαρμογών, παραγωγή προϊόντων και διαχείριση των δράσεων, καθώς και στην υλοποίηση των μελετών και των έργων προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Σε σχέση με την τρέχουσα πανδημία, το πρόγραμμα συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές – μετακινήσεις και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ

Θέματα Διαβούλευσης

Καθαρό Νερό & Υγιεινή

Προσιτή & Καθαρή Ενέργεια

Προσιτή & Καθαρή Ενέργεια

Αξιοπρεπής Δουλειά & Οικονομική Ανάπτυξη

Αξιοπρεπής Δουλειά & Οικονομική Ανάπτυξη

Βιομηχανία – Καινοτομία & Υποδομές

Βιομηχανία – Καινοτομία & Υποδομές

Μείωση των ανισοτήτων
Μείωση των ανισοτήτων
Βιώσιμες Πόλεις & Οικισμοί
Βιώσιμες Πόλεις & Οικισμοί
Υπεύθυνη – Βιώσιμη Παραγωγή & Κατανάλωση
Υπεύθυνη – Βιώσιμη Παραγωγή & Κατανάλωση
Κλιματική Δράση

Κλιματική Δράση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.