Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Mission 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens”

Πολιτικά Υπεύθυνος της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ποργράμματος
“Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens”

Σισαμάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου

Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους:

Δρόσου Ζαχαρένια - ΣυντονίστριαΠΕ Διοικητικού
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου
Κουτεντάκης ΕμμανουήλΠΕ Πληροφορικής
Υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου
Φωτάκης ΕμμανουήλΠΕ Περιβαλλοντολόγων
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου
Σκαρβελάκης ΕμμανουήλΠΕ Περιβαλλοντολόγων
Υπάλληλος Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου
Καραγιαννάκη ΖαφειρένιαΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικού Αρχείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου
Φραγκούλη ΕρωφίληΠΕ Δασολόγων
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου