Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για την προώθηση μιας βιώσιμης και φιλικής στο περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής με την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών και την δημιουργία ανθεκτικών στην κλιματική κρίση τοπικών υποδομών κάθε είδους.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.