Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για βιώσιμη ορθολογική και ενεργειακά ουδέτερη διαχείριση των υδάτων, την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης για την κάλυψη των αστικών και αγροτικών αναγκών της περιοχής.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.