Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για το πως η μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον μπορεί να συνδυαστεί με την μείωση των κάθε είδους ανισοτήτων - εισοδηματικών, πρόσβασης σε κοινά αγαθά, πρόσβασης σε καθαρό φυσικό περιβάλλον, πρόσβαση στον πολιτισμό κλπ.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.