Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για το πως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η χωρική και διοικητική οργάνωση, η οργάνωση της βιώσιμης κινητικότητας και η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να διασφαλίσει ότι η πόλη του Ηρακλείου και οι οικισμοί της περιοχής μπορούν να καταστούν περισσότερο φιλόξενοι, ασφαλείς, ανθεκτικοί, βιώσιμοι και «έξυπνοι» μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής μετάβασης.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.