Στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, που προετοιμάζει ήδη τις προτάσεις του αναζητώντας τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένες τεχνολογίες, έξυπνα δίκτυα, ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

 

«Σκοπός του προγράμματος είναι οι 100 τελικά επιλεγμένες  πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις» τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γ. Σισαμάκης.

 

Ο ίδιος εξηγεί ότι  τα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου θα είναι πολλαπλά,  καθώς οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding). Επίσης θα λειτουργήσουν ως πρότυπα με τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα, σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

 

Επίσης στόχος είναι η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κ.λπ, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα δοθούν κίνητρα στην αγορά να κινηθεί προς επενδύσεις που ευνοούν την κλιματική αλλαγή, θα παρουσιαστούν ολιστικές λύσεις που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα προωθηθούν έξυπνες τεχνολογίες, πλατφόρμες δεδομένων και μοντελοποίηση αστικών συστημάτων για την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση των αστικών κέντρων.

 

Ο αντιδήμαρχος σημειώνει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργία εφαρμογών, παραγωγή προϊόντων και διαχείριση των  δράσεων, καθώς και στην υλοποίηση των μελετών και των έργων προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

 

Σε σχέση με την τρέχουσα πανδημία, ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές – μετακινήσεις και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία.